Rok 2011

UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2011.