Rok 2019

UCHWAŁA NR XII/80/2019 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

 

UCHWAŁA NR XII/80/2019