Rok 2017

UCHWAŁA NR XL/221/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gm