Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zgłoszenia członka do komisji konkursowej do wyboru kandydata na Z-cę Dyrektora Samodzielnego Pub