Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/207/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Słupcy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodow