Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/178/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu