Rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/169/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego".