Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/163/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r. projektu współf