Rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/158/2017 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.