Starosta Słupecki

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość oznaczona jako działka nr 77/5 o pow. 0,2602 ha, położna w obrębie Jaroszyn, gm. Lądek, KW KN1S/00031646/4.

Cena wywoławcza: 30 000,00 zł.

Termin i miejsce przetargu: 4 kwietnia 2014 r. godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy (sala posiedzeń Zarządu Powiatu).

Wysokość wadium: 1 500,00 zł.

Wpływ wadium na konto oraz składanie ofert najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2014 r.
do godz. 1500.

 

Miejsce wywieszenia publikacji pełnego ogłoszenia o przetargu:

- tablica ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy

- tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lądek

 

 

Szczegółowe informacje o sprzedawanej nieruchomości i o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słupcy, wejście B, pokój nr 5, tel. 63 275 86 20, 63 275 86 18.