Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupcy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13

                                                                                                               Słupca 23.08.2011r.

 

 

Informacja o wynikach
naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13
 


 W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana pani Wioletta Drop  zamieszkała w Słupcy.


Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Wioletta Drop spełnia wymagane kryteria do pracy na stanowisku głównego księgowego. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe co pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań.

 

 

                                                                                  Dyrektor
                                                                                  Violetta Durczyńska