Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupcy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13

                                                                                                                         Słupca 03.06.2011r.

 

 

Informacja o wynikach
naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13
 


 W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana pani Barbra Tomczak  zamieszkała w Słupcy.


Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Barbara Tomczak spełnia wymagane kryteria do pracy na stanowisku głównego księgowego. Posiada ona odpowiednie doświadczenie zawodowe co pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych jej zadań.

 

 

                                                                                  Dyrektor
                                                                                  Violetta Durczyńska