Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko : GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy

 

 Informuję  , że  w wyniku  zakończenia  procedury  naboru na w/w stanowisko

została  wybrana Pani : Dorota Madalska  zamieszkała Strzałkowo.

 

    Uzasadnienie  dokonanego  wyboru:

 

  Wybrana  kandydatka spełnia wymagane kryteria , posiada doświadczenie zawodowe do pracy na w/w  stanowisku , co może  zapewnić prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań . Zdobyte  doświadczenie pozwoli zmniejszyć czas na wprowadzenie nowego pracownika w wymagany  zakres  obowiązków.

                                                                                        

Dyrektor  Ośrodka :                                                                                         (-) Karol Kowalski

 

Słupca , dnia 20 sierpnia 2018 r.