WPF

Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035

XVII/117/2019

Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14.11.2019 roku w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035

uchwała Nr 96/2019