WPF

Uchwała Nr 96/2019 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14.11.2019 roku w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035

uchwała Nr 96/2019