Uchwała Nr XLII/232/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23.03.2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 - 2035

XLII/232/2018