Uchwała Nr SO-0951/41/P/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiat

SO-0951.41.P.6.2018