Opinie RIO

Uchwała SO-0957/44/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na lata 20

Uchwała SO-0957/44/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2035