WPF

UCHWAŁA NR XVIII/123/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2012