Sprawozdania budżetowe

Uchwała Nr 417/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Pow