Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0951/51/P/6/Ko/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Po