Opinie RIO

Uchwala Nr SO-0952/50/6/Ko/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14.12.2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2013 rok