Sprawozdania finansowe

Bilans łączny jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego