Uchwały budżetowe

Uchwała Nr XLII/226/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2010.