Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 października 2007 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.