WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE SŁUPECKIM

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPATNEGO PORADNICTWA

DLA OSÓB Z  TERENU POWIATU SŁUPECKIEGO

 

Miasto Słupca

 

 1. 1.  Poradnictwo specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy

Plac Parysa 9, 62-400 Słupca

tel. 63/ 275 32 99,   www.mops-slupca.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 – 15,00

 

 1. 2.  Poradnictwo specjalistyczne  zakresie przemocy
  w rodzinie:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy

Plac Parysa 9,  62-400 Słupca

tel. 63/275 32 99,  www.mops-slupca.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. Od 7,00 – 15,00

 

 1. 3.  Poradnictwo specjalistyczne w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień:

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Słupcy,

ul. Traugutta 10A lub Plac Parysa 9,  62-400 Słupca

tel. 63/275 32 99   www.mopsw-slupca.pl

czynne od poniedziałku do piątki w godz. 7,00 – 15,00

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz dla ofiar przemocy w rodzinie:

   - psychoterapia terapii uzależnień

   - psycholog rodzinny

ul. Traugutta 10A,   62-400 Słupca

tel. 63/277 13 99,   e-mail:     hoffman@miasto.slupca.pl

środa w godz. 15,30 – 20,00

 

 1. 4.  Poradnictwo specjalistyczne rodzin

 

Klub Dziecięco-Młodzieżowy

   - pedagog rodzinny

   - psycholog

ul. Traugutta 10A,  62-400 Słupca

tel. 63/277 13 99,   e-mail:   hoffman@miasto.slupca.pl

czynne piątek w godz. 14,00 – 16,30.

 

 

Gmina i Miasto Zagórów

 

     1.Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej oraz
        w ramach interwencji kryzysowej dla bezrobotnych,

        dla osób pokrzywdzonych przestępstwem:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 4,   62-410 Zagórów

tel. 63/274 88 33    e-mail  opszagorow@konin.lm.pl

 

 1. 2.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych:

 

       ul. Duży Rynek 35,  62-410 Zagórów  

tel. 63/274 81 14   e-mail:   mgkalkzagorow@wp.pl

Czynne w 3 i 4 piątek miesiąca w godz. 16,00 do 20,00
– z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych uzależnień.

 

Gmina  Strzałkowo

 

     1.Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6,  62-420 Strzałkowo

tel. 63/275 00 37   e-mail  ops@gops.strzalkowo.pl

 

   2. Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
        i uzależnień.

   

        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

        w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6,   tel. 63/275 00 34

 

 1. 3.   Z zakresu interwencji i pomocy osobom pokrzywdzonym

 

Zespół Interdyscyplinarny w Strzałkowie

Al. Prym. Wyszyńskiego 6,    tel. 63/275 00 37

 

 1. 4.  Punkt konsultacyjny, który udziela porad i konsultacji dla osób i rodzin z problemami uzależnień

 

ul. Powidzka 2a,  62-420 Strzałkowo

        tel. 63/275 06 25.

 

 

Gmina Lądek

 

 1. 1.  Z zakresu pomocy społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku

ul. Pyzderska 20,  62-406 Lądek

tel. 63/ 276 31 58,   e-mail: gops@gopsladek.pl

 

 1. 2.  Z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych i uzależnień

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lądku  ul. Pyzderska 20,     tel. 63/276 31 58

 

 1. 3.  Z zakresu interwencji i pomocy osobom pokrzywdzonym

 

Zespół Interdyscyplinarny w Lądku

ul. Pyzderska 20,   62-402 Lądek

tel. 63/ 276 31 58

 

 

 

Gmina Powidz

 

 1. 1.  Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
  i współuzależnionych, poradnictwo w sprawach rozwiązywania problemów alkoholowych, poradnictwo w zakresie innych uzależnień.

  

ul.Park Powst. Wlkp.  25/5,   62-430 Powidz

tel. 63/2776 909,     

czynny w każdy poniedziałek w godz. 15,00 – 16,30

 

Gmina  Słupca

 

 1. 1.  Z zakresu pomocy społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sienkiewicza 16,  62-400 Słupca

tel. 63/274 36 76 w. 40   e-mail: gops@gopsslupca.pl

 

 1. 2.  Z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
  i innych uzależnień

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Sienkiewicza 16,   62-400 Słupca

tel. 63/274 36 76  

e- mail:  komisja.alkoholowa@gmina.slupca.pl

 

 1. 3.  W ramach interwenci kryzysowej dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Słupca

ul. Sienkiewicza 16,   62-400 Słupca

tel. 63/274 36 76 w. 40

e-mail:  gops@gopsslupca.pl

 

 

 

 

Gmina Orchowo

 

 1. 1.  Z zakresu pomocy społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie

ul.Kościuszki 6,   62-436 Orchowo

tel. 63/268 40 10    e-mail: gops@orchowo.pl

 

          2.W sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych

             i innych uzależnień

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Gminy Orchowo ul.Kościuszki 6

tel. 63/268 40 90 wew. 36    

 e-mail:   oswiata@orchowo.pl

 

 Gmina Ostrowite

 

 1. Nieodpłatne Poradnictwo Rodzin

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ostrowitem

ul. Lipowa 2,    62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60 w. 132,147

e-mail:   gops-ostrowite@selcom.pl

w tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds.  Przemocy w Rodzinie

 

 1. 2.  Psychologiczne (w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przemocy w rodzinie)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

               ul. Lipowa 2,    62-402  Ostrowite

               tel. 63/276 51 60  w. 147

               e-mail:   gops-ostrowite@selcom.pl

 

 

 

 1. 3.  Z zakresu pomocy społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

ul. Lipowa 2,    62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60  w. 132, 147

e-mail:  gops-ostrowite@selcom.pl

              ( w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania

              Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół

              Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie)

 

 1. 4.  W  sprawie rozwiązywania problemów

alkoholowych i innych uzależnień

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

ul. Lipowa 2,   62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60  w. 132,  147

e-mail: gops-ostrowite@selcom.pl

(w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy
w Rodzinie).

 

 1. 5.  Praw dziecka( w zakresie rozwiązywaniaproblemów alkoholowych i innych uzależnień,przemocy w rodzinie, nieporadnościwychowawczej)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem

Ul. Lipowa 2,   62-402 Ostrowite

tel. 63/276 51 60  w. 132, 147

e-mail:   gops-ostrowite@selcom.pl

( w tym psycholog, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie).

 

Z zakresu nieodpłatnego Poradnictwa Rodzin

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 13,  62-400 Słupca

tel. 275 86 57

 

 

 

 

 

Dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Piastów 1,  62-400 Słupca

tel. 63/275 86 56

 

 

Z zakresu praw konsumenta

 

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 20,   62-400 Słupca

tel. 63/275 86 46

rzecznik.konsumentow@powiat-slupca.pl

 

Z zakresu praw pacjenta

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Piekary 14/15,   61-823 Poznań

tel. 61/850 60 00

kancelaria@nfz-poznan.pl

 

 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem

 

Prokuratura Rejonowa w Słupcy

ul. Poznańska 14,   62-400 Słupca

tel. 63/275 21 55

 

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

ul. Poznańska 13,   62-400 Słupca

tel. 63/274 12 00

 

Z zakresu praw dziecka

 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32,  00-450 Warszawa

tel. 48  22 583 66 00

e-mail rpd@brpd.gov.pl