Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta
Jesteś tutaj:   

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA WYKAZ PUNKÓW W POWIECIE SŁUPECKIM W ZAKTRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

WYKAZ PUNKÓW W POWIECIE SŁUPECKIM W ZAKTRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2020 r. poz. 2232) od 1 stycznia 2021 do 31.12.2021 r. nieodpłatne porady prawne na terenie Powiatu Słupeckiego udzielane są w punktach zlokalizowanych w:

  1. Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów
    ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.
  2. Urzędzie Gminy Orchowo
    ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.
  3. Starostwie Powiatowym w Słupcy
    ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca (wejście od podwórza).

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach lub obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
5) nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna pomoc obywatelska udzielane będą przez Adwokatów wyznaczonych przez Okręgowa Radę Adwokacka w Poznaniu, Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Batorego 8, 56-200 Góra w następujących dniach i godzinach:

Rejestracja telefoniczna poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel.: 63 275 86 06

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4

 

poniedziałek, wtorek

od godz. 8.00 – 12.00

 

piątek

od godz. 13.00 – 17.00

 

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Budynek Urzędu Gminy w Orchowie

ul. Kościuszki 6

 

środa

od godz. 9.00 – 13.00

 

czwartek

od godz. 14.30 -18.30

 

Lokal obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy,

ul Poznańska 20

(wejście od podwórza)

 

Nieodpłatna pomoc prawna:

poniedziałek

od godz. 8.30 – 13.00

 

wtorek, czwartek

od godz. 9.00 – 13.00

 

piątek

od godz. 15.30 – 19.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

środa

od godz. 8.30 – 13.00

 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobiście osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, który jest podany w punkcie porad lub przez Internet.

Informacje dodatkowe.

Wszelkie zmiany związane z poradami będą zamieszczone na internetowej stronie powiatu i na tablicy informacyjnej.

Dodatkowe informacje związane z poradnictwem prawnym można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Telefon do kontaktu: 63 275 86 06.